Home » Anggota Ranting

Anggota Ranting

SUSUNAN PENGURUS DPR ST. ANDREAS

Tabel Daftar Ranting – Ranting di wilayah kerja DPC St. Andreas

tabel ranting st.andreas

Data Anggota
 
Jumlah Ranting kami adalah 14 (empat belas) dengan anggota sebanyak    472 orang.
 
   Detail jumlah anggota adalah sebagai berikut :
      1.   Dewan Pengurus Ranting St. Bernadet       58 anggota
      2.   Dewan Pengurus Ranting St. Brigita            39 anggota
      3.   Dewan Pengurus Ranting St. Beatrix           38 anggota
      4.   Dewan Pengurus Ranting St. Maria              31 anggota
      5.   Dewan Pengurus Ranting St. Ceacilia           64 anggota
      6.   Dewan Pengurus Ranting St. Helena            36 anggota
      7.   Dewan Pengurus Ranting St. Genoveva       20 anggota
      8.   Dewan Pengurus Ranting St. Elizabeth         25 anggota
      9.   Dewan Pengurus Ranting St. Lucia                33 anggota
      10.  Dewan Pengurus Ranting St. Angela           31 anggota
      11. Dewan Pengurus Ranting St. Agnes              47 anggota
      12. Dewan Pengurus Ranting St. Veronica         20 anggota
      13. Dewan Pengurus Ranting Maria Fatima       20 anggota
      14. Dewan Pengurus Ranting St. Faustina          40 anggota

 

SUSUNAN PENGURUS INTI

WANITA KATOLIK RI DEWAN PENGURUS RANTING SANTO ANDREAS

 1.      RANTING  ST. BERNADET

               Ketua                     :     Lynna Susanto Thio                                  

                  Wakil Ketua I         :     Ancilla Kauw Thian Hiang/Anne  

                  Wakil Ketua II        :     Maria Klara Yuliana                                  

                  Sekretaris I             :     Ratna Abraham                            

                  Sekretaris II            :     Wiwik Wijayanti                                

                  Bendahara I           :     Veronica Lumendong                   

                  Bendahara II          :     Katerina Lana Susanti                    

 2.  RANTING  ST. MARIA

               Ketua                     :     Titik Susiani                                  

                  Wakil Ketua           :     Silvana Wirtin                               

                  Sekretaris               :     Priska Kurniawan                          

                  Bendahara             :     Fanny Tahir                      

 3.  RANTING ST. HELENA

               Ketua                     :     MF Sri Suparyatmi                        

                  Wakil Ketua I         :     Maria Basirin                                

                  Wakil Ketua II        :     Chatarina Warsidah                                    

                  Sekretaris I             :     Maria Pramoni                             

                  Sekretaris II            :     Suhartati                                 

                  Bendahara I           :     Maryuni                            

                  Bendahara II          :     Yeni Rudi                          

 4.  RANTING  ST. ANGELA

                  Ketua                     :     Yenny Ong                                   

                  Wakil Ketua I         :     Ratna Tirta                                   

                  Wakil Ketua II        :     Elis Gunawan                                

                  Sekretaris I             :     Mery Lestari                                  

                  Sekretaris II            :     I-ing Yohana                           

                  Bendahara             :     Laurencia Mulyadi            

 5.  RANTING  ST. ELIZABETH

                  Ketua                     :     Fransisca Komsiah                         

                  Wakil Ketua           :     Puji Sinurat Tanjung                                 

                  Sekretaris I             :     Christina Sumarni                         

                  Sekretaris II           :     Elizabeth Sunarivone                          

                  Bendahara I           :     Veronica Ong Lan Nio                  

                  Bendahara II          :     Tarsisia Sudarmani            

 

6.  RANTING   ST. GENOVEVA

                  Ketua                     :     Cicilia Vin Susmawati                               

                  Wakil Ketua           :     Veronica Sunarti                           

                  Sekretaris I             :     Yosephine Maya Nurtrihastuti                  

                  Sekretaris II            :     Christina Ari Waryanti            

                  Bendahara I           :     Christine Kusmiati             

                  Bendahara II          :     Maria Siswati                    

7.  RANTING ST. LUCIA

                  Ketua                     :     Ellen Suryani                                 

                  Wakil Ketua I         :     Yolanda Thomas                           

                  Wakil Ketua II        :     dr. Henie Soesanto                                   

                  Sekretaris I             :     Monika                                         

                  Sekretaris II            :     Mei Ing                                   

                  Bendahara I           :     Pipie Haury                      

                  Bendahara II          :     Indriati Hidayat                

  8.  RANTING  ST. VERONICA

                  Ketua                     :     Sianne L. Ticoalu                          

                  Wakil Ketua           :     Emiliana Riyadi Eti                        

                  Sekretaris I             :     Fransisca Heri Murti                                 

                  Sekretaris II            :     Lyan Larana                            

                  Bendahara             :     Rominah                             

 

9.  RANTING  ST.  CECILIA

                  Ketua                     :     Agatha Maria                                

                  Wakil Ketua           :     Christina Santosa                          

                  Sekretaris               :     Dwina Elfandany                          

                  Bendahara             :     Dewi                       

 10.    RANTING ST. AGNES

                  Ketua                     :     Lanny Sariowan                                        

                  Wakil Ketua           :     Mariati Sardjono                                      

                  Sekretaris I             :     Rosa Suciadi                                             

                  Sekretaris II            :     Liana Djajaputra                                             

                  Bendahara             :     Lily B.                               

11.RANTING ST. BRIGITTA

                  Ketua                     :     Shinta Sugandha                                       

                  Wakil Ketua I         :     Sandra Soekinto                                        

                  Wakil Ketua II        :     Lusia Heningtyas                                       

                  Sekretaris               :     Kumala Wiantono                                    

                  Bendahara             :     Lily Djajakumara                                       

  12.RANTING ST. BEATRIX

                  Ketua                     :     Joice                                             

                  Wakil Ketua           :     Sally Sutarko                                             

                  Sekretaris               :     Veronica Lenny                                         

                  Bendahara             :     Ellyawati                                       

 

13.RANTING  ST. MARIA FATIMA

                  Ketua                     :     Margaretha Sri Supeni                                          

                  Wakil Ketua           :     Gabriela Sutini                                          

                  Sekretaris               :     Christina Desi Sulistyowati                                     

                  Bendahara             :     Fransisca Eliyana                             

 14.RANTING  ST. FAUSTINA

                  Ketua                     :     Karla Effendi                                             

                  Sekretaris I             :     Maria Margaretha Yenny                                       

                  Sekretaris II            :     Deasy Halimy                                     

                  Bendahara             :     Claudia Johandi                            

 

Advertisements